לשמיעת ההבטחה הנדירה: 073-2800-400
לתרומה ישירה: 1800-392-392
תמונה-מגבית-ר'ח-קנייבסקי

מרן שר התורה, הגר"ח קנייבסקי שליט"א
בהבטחה למסייעים לבית חם:

"יזכו שהילדים שלהם
יהיו בריאים"

בתרומת 180 ₪
אתם זוכים להבטחה הנדירה
לכלל המשפחה