בגיל שש חוותה שכול שלא קרה...

היא נכנסה לחופה שכלל לא רצתה בה...

גם כשהתמוטטה ומגהץ רותח בידיה היא לא זכתה ליחס הראוי..

רק כשאושפזה במחלקה סגורה הבינו כולם

שהכתובת היתה על הקיר...

סיפורה של הילה

היא גדלה להורים שהשלום לא שרר ביניהם...

מגיל ילדות היתה בטוחה שכישופים ועין הרע שולטים בחייה...

היא ברחה לארה"ב שם נישאה במרד נעורים לאדם שאינו יהודי.

לאחר שהתגייר ושלושה עולליה עמה מחליטה לחזור לארץ...

ואז הכל מתחיל להשתבש...

סיפורה של צופיה