זכויות אדם עם מוגבלות

הגדרת אדם עם מוגבלות נקבעה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:

"אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים"
רכזנו עבור אנשים עם מוגבלות נפשית את מגוון הזכויות :

 

הזכאות היא עבור אדם מעל גיל 18,שנקבעו לו לפחות 40% נכות.
קביעת אחוזי הנכות הינה באמצעות פניה למוסד לביטוח לאומי .

לאחר הגדרה של 40% נכות לפחות. זכאי הפונה למגוון הטבות:

קצבה מביטוח לאומי

שרותי "סל שיקום" ממשרד הבריאות

כמו כן לאחר תיקון  "חוק לרון" יכול המתמודד להמשיך להחזיק במשרתו בנוסף לקבלת הקצבה.